depo raf sistemleri

Depo Raf Sistemlerinde Hasar Türleri

Depo Raf Sistemleri farklı unsurlardan oluşan karmaşık sistemlerdir. Hafif ve ağır yükleri depolamak için tasarlanmıştır. Metal ürünler uzun süre hizmet eder, ancak çalışma sırasında dış etkenlere maruz kalırlar. Depo her zaman meşgul. Bazı mallar depoya gelirken diğerleri sevk edilir. Bu tür çalışmalarda, raflar genellikle forkliftler ve diğer makineler tarafından hasar görür. Mekanik hasar farklıdır. Bu nedenle, bu konuya ayrı bir makale ayırdık. İçinde hasar türleri, kazaların önlenmesi ve metal yapıların onarımı hakkında konuşacağız.

DEPO RAF SİSTEMLERİNDE HASAR NEDENLERI

Raf Sistemlerinde ne tür hasarların olduğunu değil, neden meydana geldiklerini anlayacağız. Paslanmaz raf yapıların çökmesinin temel nedeni forklift operatörlerinin hatalı çalışmasıdır. Böyle bir problemle, mevcut yöntemlerle ilgilenmeniz gerekir. Depo çalışanlarının güvenlik gereksinimleri ve işlerinin kalitesi üzerinde kontrol konusunda talimatlara aşina olmaları anlamına gelir. Ayrıca çalışanlara teknolojiye karşı dikkatli tutum ve onlara düşen sorumluluk hakkında bilgi vermek gerekir. İş organizasyonu üst düzeyde olduğunda, acil durum riskleri önemli ölçüde azalır.

Raf sistemleri başka bir nedenle zarar görür. Bir tasarım aşırı yükü olabilir. Bu, raflara gereğinden fazla mal yerleştirildiğinde olur. Aşırı yükleme kazara olabilir: bir depo çalışanının hatası veya kargonun ağırlığının yanlış belirtilmesi. Bu tür durumlardan kaçınılmalıdır. Metal bir yapının çökmesi başkaları için tehlikelidir. Bu nedenle, raflara hangi ürünlerin yerleştirildiğini dikkatlice izlemeniz gerekir. Raf sistemi üzerinde izin verilen yük, ürün tasarım aşamasında hesaplanır. Çalışmada yönlendirilmesi gereken bu bilgidir. Daha sonra metal yapılar uzun yıllar çalıştırılır ve deforme olmaz.

Malların raflardaki düzensiz dağılımı, tehlikeli durumların ortaya çıkmasının bir başka nedenidir. Ekteki belgeler, raf başına izin verilen maksimum yükü belirtir. Depo çalışanları bu tür bilgilerle yönlendirilmeli ve belirlenmiş kurallara uymalıdır. Aşırı yüklenmeyi önlemek için kirişleri özel plakalarla işaretleyebilirsiniz. Katmandaki ve tüm yapıdaki maksimum yükü gösterirler. Bu, depoda istenmeyen durumlardan kaçınmanın basit bir yoludur.

Metal yapıların konfigürasyonundaki bağımsız değişiklik, sistemlerin çökmesine neden olan başka bir nedendir. Bir depolama rafının değiştirilmiş bir biçimde kullanılması kesinlikle yasaktır. Rafları keyfi olarak değiştirmek ve kirişleri çıkarmak mümkün değildir. Böyle bir sorunu çözmek için bir ihtiyaç varsa, profesyonellere güvenmelisiniz. Tasarımcılar ek hesaplamalar yapacak ve sistem konfigürasyonunu değiştirmek için önerilerde bulunacaktır. Bu, daha fazla zorluğun olmadığı en iyi seçenektir.

Kirişler, aşırı yük altında sarkabilen rafların önemli bileşenleridir. Konsol, mobil, arşiv raflarının mümkün olduğunca uzun süre dayanması için, en ufak bir hasar için düzenli olarak incelemeniz gerekir. Bu, düşen metal yapılara ve işletmeye ciddi zarar verilmesine karşı korunmaya yardımcı olur. Çoğu durumda, denetimler yıllık olarak yapılır. Önleyici tedbirler daha sık yapılırsa, bunlar doğru eylemlerdir. Onlarla birlikte, hasarın zamanında tespit edilip onarılma şansı artar.

Depoda çalışma sırasında raf sistemlerinde meydana gelen hasar türlerine bakalım. Metal kirişlerle başlayalım. Çalışma sırasında kirişler şunlara maruz kalır:

  • Paletlerin kazara yüksekten düşmesinden kaynaklanan etkiler;
  • İş kurallarının ihlali nedeniyle yatay etkiler;
  • Yükleyici çatallarının etkileri – bunun için özel ekipman operatörleri sorumludur.
  • Palet rafları mükemmel durumda olmalıdır. Bu, iyi bir anda hiçbir mücbir sebep durumunun olmayacağının garantisidir. Kirişte hafif bir göçük belirirse, bu an göz ardı edilemez. Herhangi bir nitelikteki mekanik hasar, kirişin yük kapasitesinde bir azalmaya yol açar. Tüm yapıların çökmesine neden olan olumsuz faktör olabilirler. Bu nedenle hasar varsa bunları ortadan kaldıracak önlemler almak gerekir.

Metal çerçeveler ve raflar, uygun durumda olması gereken eşit derecede önemli unsurlardır. Bu nedenle raf sistemlerinin imalatında oldukça dayanıklı, güvenilir malzemeler kullanılmaktadır. Ancak bu, çerçevelerin ve rafların tüm yüklere dayandığı ve hasar görmediği anlamına gelmez. Çoğu durumda, hasar, forkliftlerin ve istifleyicilerin yanlış çalıştırılmasından kaynaklanır . Küçük darbelerde raflar yere düşmez. Tamir edilebilirler. Etki önemliyse, çerçevelerin geometrisini değiştirirken onarılamaz olur. En iyi durumda, yapı düşer ve kimse acı çekmez. En kötü durumda, depo çalışanlarının yaşamı ve sağlığı için bir tehlike vardır.

Yüksek kaliteli metalden palet rafları yapıyoruz. Bu nedenle tasarımlarımız uzun yıllar işletilmektedir. Ancak olumsuz etkenlere maruz kaldığında çerçeveler ve raflar zarar görür. Bu tür anlarla tam olarak ne kastedilmektedir? Hasara neden olan kötü faktörler şunları içerir:

dikey bir çerçeve üzerinde yatay vuruş;
mekanik etki – bu nedenle dikey çerçevenin şekli değişir ve tüm yapının bütünlüğü ihlal edilir. Bu, ciddi onarımların gerekli olduğu gerçeğine yol açar;metal raf veya bağlantı elemanlarının tabanına darbe.

Palet, konsol, arşiv raflarının çöküş dinamikleri tahmin edilemez. Bu nedenle, yapıların durumunu sürekli izlemek ve mekanik hasarı ortadan kaldırmak için önlemler almak gerekir. Böyle önemli bir kuralın göz ardı edilmesi durumunda tehlikeli durumlar ortaya çıkmaktadır. Sistem çöktüğünde, yükle birlikte her şey yoluna giriyor, bu iyi. Ancak depo çalışanları için tehlike oluşturan durumlar da vardır. İşletme sahipleri bunu unutmamalı ve tüm önlemleri almalıdır. Daha sonra metal yapıların deformasyon ve çökme riskleri azalır.

Depo Raf Sistemleri ile iletişime geçerek ürünlerin kalitesinden emin olabilirsiniz. Güvenilir yapılar üretiyoruz ve hatasız olarak raflarda izin verilen yükü hesaplıyoruz. İstenirse, müşteriler raf sistemlerinde ne tür hasarlar olduğunu ve depo çalışanlarının tehlikede olmamasını nasıl sağlayacaklarını öğrenebilirler. Ayrıca bakım ve onarım çalışmaları da yapmaktayız. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz: ekipman, aletler, bileşenler. Tam bakım, ankrajları ve cıvatalı bağlantıları kontrol eder ve arızaları tanımlar. Acil onarımlar ile tüm kusurlar kısa sürede giderilir.

Depodaki çalışmalar sırasında kazaları önlemek için yapıların durumunu sürekli olarak izlemek gerekir. Bunu yapmak için özel bir belge oluşturmanızı öneririz. Yardımı ile önleyici tedbirlerin uygulanması prosedürünü düzenleyebilirsiniz. Düzenli kontroller rasyonel bir çözümdür, bu sayede arızalar zamanında giderilir ve onarımlar yapılır. Depo sahibi işin organizasyonuna yetkin bir şekilde yaklaştığında, mücbir sebep durumları nadiren ortaya çıkar. Bu önemlidir çünkü depo çalışanlarının sağlığı her şeyden önce gelmelidir. Düşen yüklerden kaynaklanan hasarlar da etkileyici olabilir. Bu nedenle, rafların çalışması için kuralları ihmal etmeyin.

Depo Raf Sistemleri’nde Nelere Dikkat Edilmeli

Raf sistemlerine verilen hasar türlerini inceledik. Şimdi önleyici tedbirleri uygularken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmeliyiz. Konsol, arşiv, palet raflarının durumunu kontrol ederken aşağıdaki hasarları görebilirsiniz:

  • metal elemanların kıvrımları;
  • kaynakların bütünlüğünün durumu;
  • çerçeve bozulması;
  • destek direklerinin herhangi bir yönde bükülmesi;
  • deformasyonlar

Son nokta daha ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Dikey deformasyon izin verilen değerin %20’sini aşarsa, arızayı gidermek için acil önlem alınmalıdır. Rafların muayenesi sırasında izin verilen değerlerin %40’ını aşan yatay deformasyon tespit edilirse, bu göz ardı edilemez. Metal rafın çöküp depo çalışanlarının yaralanmasına neden olmaması için mevcut sorunun düzeltilmesi gerekir. Herhangi bir önlem alınmazsa, insan sağlığı için bir tehdit vardır. Ayrıca kargonun yere düşüp işletmeye zarar verme ihtimalini de arttırır.

Palet raflarının uzun süre hizmet verebilmesi ve deforme olmaması için ayrıca özel parçalar kullanılmaktadır. Altlarında, rafların olumsuz dış etkilerden korunma unsurları kastedilmektedir. Üretimleri için yüksek mukavemetli malzemeler kullanılır. Koruyucu elemanlar darbe alır ve deforme olmaz. Arşivi korumak için paslanmaz çelik ve plastikten yapılmış palet rafları, öğütücüler tasarlanmıştır. İlk durumda, koruyucu elemanlar çerçeveye ankraj cıvataları ile tutturulmuştur. Yapıyı mekanik hasarlardan korurlar. İkinci durumda, dayanıklı plastikten yapılmış öğütücüler kullanılır. Olası hasarları önlerler.

İstenmeyen durum risklerini en aza indirmek için tüm depo rafını incelemeniz gerekir. Metal ürünlerin ana elemanları kirişler, dikey çerçeveler, çapraz parantezlerdir. Yapının güvenilirliğini kontrol ederken, rafın zemine sağlam bir şekilde takıldığından emin olmanız gerekir. Ankraj cıvataları, depo ekipmanı tarafından hasar görmüşse veya düşük torkluysa, bu tür bir sorun derhal ortadan kaldırılır. Köşebentler deforme olmuşsa değiştirilmeleri gerekir. Raflar aşırı yüklendiğinde deformasyonlar meydana gelir. Depo personeli bu tür durumların yaşanmamasını sağlamalıdır.

HASAR BULUNURSA NE YAPMALI ?

Raf yapıları incelenip eksiklikler tespit edildiğinde doğru aksiyonların alınması acildir. Rafı boşaltmak anlamına gelir. Bunu yapmak için, mallar tüm raflardan / katmanlardan çıkarılır. Bu işi tamamladıktan sonra raf artık kullanılmamaktadır. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi için aksiyonlar alınmadan tasarım çalıştırılmaz. Depo personeli bu görevi kendi başlarına halledemez. Sorunu çözmek için profesyonellerle iletişime geçmeniz gerekir. Uzmanlar metal yapıyı inceleyecek ve hangi elemanların değiştirilmesi gerektiğine dair sonuçlar çıkaracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir